Hvem er vi?

Kinafokus er et netværk for engagement omkring Kina og den kristne kirke. 

Kinafokus har sin baggrund i de danske kirkelige traditioner for engagement i Kina og Kinas kirke. Det er især Danmission og Areopagos, som har lange historiske rødder i dette arbejde. Men også andre kirker og enkeltpersoner har haft og har i dag et levende engagement i Kina og Kinas kirke.

Gennem Kinafokus ønsker vi dels at sætte fokus på kinesere og kirken i Kina, ligesom vi ønsker at byde de kinesere, som bor i Danmark, hjertelig velkommen og hjælpe dem til at føle sig hjemme her i landet. 

Derfor informerer og støtter vi arbejdet i Kina og Hong Kong, og vi skaber mødesteder og dialogmuligheder blandt kinesere her i Danmark.

Vi håber, at du har lyst til at være med! 

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom