Areopagos

Areopagos er en kristen organisation, som vil dele evangeliet i en multireligiøs verden. Vi arbejder på, at den kristne tro og praksis bliver præsenteret på en troværdig måde for åndeligt søgende mennesker. Vi arbejder i Kina, Danmark og Norge

Vores vision: Samfundet er i opbrud, og "troen er løs". I en globaliseret verden vil Areopagos inspirere kirken i Skandinavien og i Østen til at møde udfordringerne i de aktuelle åndelige strømninger og samfundsmæssige bevægelser. Areopagos ønsker at bidrage til kirkens fornyelse og at dele evangeliet gennem nærvær, kristen spiritualitet, dialog, studier og handling.

"Søjler": I Areopagos har vi tre "søjler", som definerer, hvem vi er, og hvad vi arbejder med: Dialog, spiritualitet og studier. Inden for disse tilgange ligger nøglen til, hvordan vi kan være kirke i en ny tid i mødet med mennesker.

Arbejdsfelt og kompetencer: Areopagos har betydelige kompetencer inden for områderne østlig religiøsitet, nyåndelighed og kirkelig fornyelse. Og vi har fokus på religionsstudier, dialog og spørgsmål, som knytter sig til menneskers spiritualitet. Vores mål er at skabe forandring og fordybelse gennem studier, nytænkning, meditation og bøn. Areopagos er en netværksbaseret organisation, der ønsker at støtte og videreudvikle eksisterende og nye initiativer.

Struktur: Areopagos er organiseret som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisastioner i Norge og Danmark. Areopagos er også en udpræget netværksorganisation, som har et bredt samarbejde med kirke- og fagmiljøer i Skandinavien og internationalt.

Hvorfor hedder vi Areopagos? Vores navn udspringer af Areopagos-fortællingen i Bibelen - en missonsberetning, hvor dialog, spiritualitet og studier er hovedingredienserne. Du kan læse mere om vores navn her.

Du kan læse Areopagos' (meget Kina-relevante) historie her!

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom