Danmission

Danmission blev stiftet i 2000 som det yngste danske missionsselskab med den ældste historie. Danmission er en del af folkekirkens internationale arbejde og er stiftet af mennesker fra folkekirken som en selvstændig missionsorganisation for at kunne nå mennesker uden for Danmark.

I denne Danmissions kronologiske historie kan du gennem skelsættende punkter på Danmissions tidslinje læse dig tilbage til begyndelsen i 1821.

Danmission er etableret i år 2000 som en fusion mellem Det Danske Missionssselskab (DMS) og Dansk Santalmission (DSM). Begge selskabers historie er inddraget i nedenstående.

For over 60 år siden blev Kinakredsen oprettet med det formål at fastholde en kirkelig forbindelse til Kina (se en mere uddybet historie under rubrikken Kinakredsens historie).

Kinakredsen blev dannet allerede under Anden Verdenskrig, hvor hjemvendte missionærer samledes på Fuglegårdsvej 6A hos dr. S. A. Ellerbek for at drøfte situationen i Kina

 

Jens Dammeyer har under orlov fra sit præsteembede i Ålborg arbejdet som dialogmissionær på Taiwan. Nu er han hjemme igen.

Jeg har bøger fra min faster, min far og mor og sandelig også fra min moster.
De er alle født i Kina, hvilket gør at de har mange bøger om Kina. Og så opdager jeg at jeg alligevel ikke har alle de bøger jeg kunne tænker mig og samtidig ved jeg at der er en hel del dubletter.

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom