Danmission

Danmission blev stiftet i 2000 som det yngste danske missionsselskab med den ældste historie. Danmission er en del af folkekirkens internationale arbejde og er stiftet af mennesker fra folkekirken som en selvstændig missionsorganisation for at kunne nå mennesker uden for Danmark.

Bonne Falck Rønne

Bonne Falch Rønne - stifteren af DMS (1821)

 

Danmissions opgave er at give mennesker i andre lande mulighed for at møde den kristne tro og hjælpe dem til bedre leveforhold. Derfor støttes kirker i den tredje verden til at vokse og udvikle sig. Ud over at dele den kristne tro med andre bliver der også arbejdet med dialog for at skabe fred og gensidig forståelse og med at bekæmpe fattigdom.
 
Danmission blev stiftet den 1. januar 2000. Det var en sammenlægning af de to ældste missionsorganisationer i Danmark, nemlig Det danske Missionsselskab, der blev stiftet i 1821, og Dansk Santalmission, som blev stiftet i 1867.
 
I dag bliver der arbejdet i Egypten, Tanzania, Indien og Cambodja samt Libanon, Pakistan, Madagaskar, Bangladesh, Kina og Myanmar/Burma. Og i Danmark arbejder Danmission med integration af flygtninge og indvandrere.
 
Danmissions opgave er at gøre Jesus Kristus kendt og troet, så vidt det står til os. Derfor deler vi gennem kristen tilstedeværelse og forkyndelse den kristne tro og livsholdning med andre. 
 
Danmission støtter samarbejdspartnere ved at hjælpe med at opbygge kirker og organisationer. Og der uddannes også præster, evangelister (kirkelige medarbejdere), lægfolk og vores partneres øvrige medarbejdere. Målet er at skabe vilkår, der giver mennesker håb og forøger kærligheden i verden. Det sker ved at arbejde for dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro, og det sker ved at bekæmpe fattigdom i den tredje verden med fokus på sundhedsarbejde, udvikling af lokale samfund samt uddannelse af børn og unge.

Hans Petter Børresen

Hans Peter Børresen - stifteren af Dansk Santalmission (1867)

 

 
En vigtig del af Danmission er et omfattende netværk. Over 8000 mennesker støtter arbejdet økonomisk, og endnu flere er engageret i frivilligt arbejde. Som organisation er Danmission demokratisk opbygget. Netværket er organiseret efter folkekirkens stifter, hvor stiftsbestyrelser leder arbejdet. Stiftsbestyrelserne vælger sammen med genbrugsrådene og Danmissions Unge repræsentantskabet, som er den øverste politiske myndighed. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Det daglige arbejde ledes af sekretariatet i Hellerup.

 

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom