Danmissions historie

I denne Danmissions kronologiske historie kan du gennem skelsættende punkter på Danmissions tidslinje læse dig tilbage til begyndelsen i 1821.

Danmission er etableret i år 2000 som en fusion mellem Det Danske Missionssselskab (DMS) og Dansk Santalmission (DSM). Begge selskabers historie er inddraget i nedenstående.

2007
Danmission beslutter at begynde at arbejde i Myanmar (Burma).
 
2006
Danmission ændrer sin organisationsstruktur fra at være geografisk baseret til at bygge på programteams.
 
2000
1. januar sammenlægges de to ældste danske missionsselskaber, Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission (DSM), til Danmission.
 
1995
SYD-SYD. DSM indleder et samarbejde med kirker i Asien om at sende missionærer fra dem til andre lande i Asien.
1994
MONGOLIET. DSM begynder et arbejde i Mongoliet under paraplyorganisationen Joint Christian Services (JCS). Danske udsendte bidrager med socialt arbejde, sundhedsarbejde og hjælper nomadefamilier til at forbedre deres livsvilkår gennem udvikling af husdyravl og grønsagsdyrkning. Danmissions indsats i Mongoliet udfases i 2008.
 
KINA. DMS får efter 54 års pause igen mulighed for at sende danske udsendinge til Kina gennem den kinesiske organisation Amity Foundation.
 
1993
CAMBODJA. DSM indgår i et alliancesamarbejde med World Concern om udviklingsprojekter i Cambodja. Alliancen bliver senere til International Cooperation for Cambodja (ICC).
 
1992
NEPAL. DSM bliver en del af alliancesamarbejdet United Mission to Nepal (UMN). Indsatsen udfases i 2008, hvor Danmissions sidste udsending, inderen Prasanna David, rejser hjem til Tamil Nadu.
 
HONG KONG. DMS sender sit første missionærpar til Hong Kong i samarbejde med Den Nordiske Kristne Buddhistmission (nu Areopagos).
 
1991
FEBC. DSM engagerer sig i samarbejde med Far East Broadcasting Company (FEBC), Manila, om radiomission.
 
1978
MADAGASKAR. DMS indleder et samarbejde med Det Norske Missionsselskab, som begyndte at arbejde i Madagaskar i 1866.
 
1974
SYRIEN og PAKISTAN. Østerlandsmissionen fra 1898 og Dansk Pathanmission fra 1904 lægges sammen med DMS.
 
1965
GOLFEN og MELLEMØSTEN. Under politiske uroligheder, hvor kirken bliver brændt, forlader missionærerne Aden. I perioder derefter er der DMS-missionærer i Oman, Bahrain, Kuwait, Pakistan og Egypten.
 
1957
JAPAN. DMS sender missionærer til Japans Evangelisk Lutherske Kirke. Arbejdet udfases i 19xx
 
1952
TAIWAN. Efter at den kinesiske revolution havde tvunget udenlandske missionærer til at forlade fastlandet i 1950, sendte DMS nogle af dem til Taiwan.
 
1950
De menigheder, som er blevet til blandt santalere og boroer som følge af Dansk Santalmissions arbejde i den nordøstlige Indien, bliver til en selvstændig kirke: Northern Evangelical Lutheran Church (NELC).
 
1947
TANZANIA. Da situationen i Kina gør det usikkert at sende flere missionærer dertil, beslutter DMS at tage et arbejde op i Tanzania.
 
1946
ADEN. Dansk Kirkemission i Arabien sammenlægges med DMS. DKA har siden 1904 haft udsendte i den britiske kronkoloni Aden i Sydarabien.
 
1931
DMS begynder i sit tredje arbejdsområde, Øst Jeypore i Sydindien. Samarbejdet her udfases senere.
 
1922
BANGLADESH. DSM begynder et arbejde blandt bengalerne. Det resulterer i en kirke, Bangladesh Lutheran Church (BLC), som bliver selvstændig i 1979.
 
1921
Ved DMS' 100 års-jubilæum havde selskabet 100 missionærer, 400 indiske og kinesiske missionsarbejdere, 99 skoler, 3 hospitaler – samt 1682 støttekredse i Danmark.
 
1908
14. oktober indvies DMS' hovedkvarter i den nybyggede ejendom på Strandagervej.
 
1892
KINA. DMS udsender sine første missionærer til Kina. Efter flere overvejelser om arbejdssted koncentrerer DMS sig fra 1896 om Manchuriet (det nuværende Dongbei).
 
1887
Santalkirken udsender to af deres egne medlemmer som missionærer til et andet indisk stammefolk: Boroerne.
 
1867
NORDINDIEN. Danskeren H.P.Børresen (1825-1910) og nordmanden Lars Olsen Skrefsrud (1840-1910) grundlægger det arbejde, der bliver til Dansk Santalmission. Navnet afspejler, at de begyndte blandt santalfolket i det nordøstlige Indien.
 
1865
DMS udsender de to første danske missionærer til Indien.
 
1863
SYDINDIEN. DMS får sit første missionsarbejde i Tamil Nadu i Sydindien, da det overtager ansvaret for den tyske missionær Christopher Ochs. Ochs brød med Leipzigermissionen, fordi han ikke kunne godtage det hinduistiske kastesystem i kirken.
 
1821 - 63
DMS har intet selvstændigt missionsarbejde, men støtter arbejdet i Grønland. Missionstanken og indsamling i kirkerne møder modstand fra officiel kirkelig side.
 
1821
Præsten i Taarbæk nord for København, Bonne Falch Rønne (1764-1833), stifter 17. juni Det Danske Missionsselskab (DMS).

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom