Jens Dammeyer er tilbage i Danmark

Jens Dammeyer har under orlov fra sit præsteembede i Ålborg arbejdet som dialogmissionær på Taiwan. Nu er han hjemme igen.

I den tid Jens Dammeyer har været ude under orlovsordningen, har der ikke været indbetalt til hans pension (sådan fungerer præsternes orlovsordning), det er  i længden ikke fornuftigt og det var en af hovedårsagerne til at støttegruppen kaldte ham hjem til Danmark. 

Men gennem Pensionskassen af 1950 (P1950) ser det ud til at det er muligt at få ham ind under en god pensionsordning. Pensionen kommer da til at ligne den, som Jens ville have fået som tjenestemand; faktisk har han allerede været inde under denne pensionsordning da han var udsendt august 1991 til april 1996 som missionær på Taiwan af DMS (Danmission).

For at komme i betragtning i P1950 skal man være ansat i en folkekirkelig organisation. Dertil kommer et krav om en udbetaling på mindst 42% af en normal dansk løn. Det første kan opfyldes hvis det er Kinakredsen der gennem Danmission sørger for hans ansættelse, dvs Kinakredsen bærer ansvaret over for Danmission med indsamling til hans løn, kontakt til ham og kontakt til bagland. Det andet der skal opfyldes er, at vi skal kunne love ham en løn, der er 42% af en normal dansk løn. Jens er nu aflønnet i lønramme 31.

Hvis vi i lønnen medregner kost og logi (som præsteseminariet bidrager med), vil det betyde at vi kan få en missionær for 100.000. om året. Lidt afhængigt af hvordan man ser på tallet, kan man sige at det er mange penge – eller at det er utroligt billigt. Man skal lede længe i Danmark efter en der kan ansættes for kun 100.000 om året. På en anden side kan beløbet virke helt uoverstigeligt stort, hvis vi tænker på at Kinakredsen har ansvaret.

Ser vi på hvad der skete under Jens udsendelse sidste år, så samlede Jens venner over 60.000 kr ind. Dem kan vi selvfølgelig stadig regne med. Så skal vi finde ud af om der er basis for at givere uden for Jens’ venneskare kan samle de sidste knap 40.000 kr ind, og det er hvad vi i Kinakredsen skal undersøge. Vi gør ikke noget før vi er helt sikre -  først fordi P1950 kun tager stilling til konkrete forespørgsler, dernæst fordi vi i Kinakredsen skal vide hvad vi gør, før vi binder os. 

På den anden side har jeg med stor glæde læst Jens beskrivelser om hvad han har opnået på Taiwan i de forløbne par år og fornemmet noget stort: “Fantastisk! En missionær fra Danmission tilbage i Kina!”  Det begyndte engang i 1890'erne - det fortsætter i 2012.

Det er over 120 års missionshistorie, vi på den måde er med i.

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom