Kristus-templet i Hongkong renoveres

Nå skal et av de mest særegne byggene i Hongkong renoveres, Kristus-templet på det kristne senteret Tao Fong Shan.

Templet ble bygget i 1934, og er, som alle de andre bygningene på senteret, bygget i kinesisk buddhistisk stil. Tao Fong Shan var selve fullbyrdelsen av drømmen til Areopagos sin grunnlegger, Karl Ludvig Reichelt. Etter at Reichelt og hans nære venn og samarbeidspartner Notto Normann Thelle måtte flykte fra Nanjing i Kina på grunn av borgerkrig, kjøpte de etter hvert en tomt i Hongkong. Der skulle det senteret Reichelt hadde drømt om bygges, et senter der vandrende buddhist- og taoistmunker kunne tas imot innenfor kulturelle, religiøse og arkitektoniske rammer de kunne kjenne seg igjen i. Den danske arkitekten og eksperten på kinesisk arkitektur Johannes Prip-Møller fikk oppdraget å tegne senteret.

Fotografi i svart-hvitt fra byggingen av Christ Temple på Tao Fong Shan.

Fra byggingen av Christ Temple. 

Kristus-templet er selve hjertet av Tao Fong Shan og er for mange selve symbolet på stedet. Det er et aktivt bønne- og gudstjenesteliv knyttet til kirken. Hver av ukedagene er det faste tidebønner. I helgene brukes stedet ofte til vielser, og på søndag er det gudstjenestesenter for to menigheter: Den kantonesiske Tao Fong Shan-menigheten som samles på formiddag og den engelskspråklige menigheten som samles om kvelden.

Reichelt inspiserer taket på Christ Temple

Reichelt inspiserer taket på Christ Temple under bygging.

Den mest særegne gudstjenesten er allikevel Friday Morning Eucharist. Frem mot klokken syv vandrer gjester på senteret, studenter på det lutherske seminaret (LTS) og beboere fra nærmiljøet stille mot Kristus-templet for å delta i en gudstjeneste preget av stillhet, meditasjon og en nattverdfeiring preget av flere elementer enn vin og brød. Også vannet, røkelsen og blomstene spiller en vikig rolle i denne seremonien. Mange skandinaviske gjester ved senteret har spesielle minner fra denne gudstjenesten.

Oppreist stillas fra byggingen av Christ Temple på Tao Fong Shan.

Fra byggingen av Christ Temple.

Det er nå 14 år siden Kritus-templet ble pusset opp. Den hyppige bruken av bygningen setter sine spor. Også det fuktige klimaet i Hongkong gjør at bygg forfaller fort. Nå er det altså på tide å pusse opp denne arkitektoniske perlen. Bygget skal males. Døren både til templet og til krypten under templet skal erstattes. En del teknisk utstyr skal fornyes og erstattes, inklusive lyssettingen. Gulvet skal repareres og de spesielle figurene på taket (omvandrende munker) må repareres og pusses opp.

Renoveringen er nesten i sin helhet dekket av Hongkong-myndighetene (Financial Assistance on Maintenance of Privately-Owned Graded Historic Buildings) og budsjettet er på ca. én million kroner. Man forsøker, så langt det lar seg gjøre, å holde kirken åpen under oppussingen. 14. februar skal kirken stå ferdig oppusset og kan vise seg fram i all sin glans for besøkende, både fra Hongkong og Skandinavia.

Stillas plassert rund Christ Temple som er under bygging.

Gik du glip af tidligere nyhedsbreve, kan du finde dem i arkivet her

Bottom